Inhoudsopgave Hoofdstuk I. De "Joodse Natie" in Alkmaar 9 1 Sefardiem en Asjkenaziem 2 Komst naar Alkmaar 3 Asjkenaziem en hun positie in de stad 4 De synagoge 5 De begraafplaats Hoofdstuk II. Het Israëlitisch kerkgenootschap te Alkmaar 21 1 De positie van de joden na 1796 2 Groei van de gemeente in de negentiende eeuw 3 De nieuwe synagoge 4 Voorgangers en leraren 5 De school 6 De begraafplaats 7 Beroepssamenstelling 8 Deelname aan het gemeenschapsleven 9 Verenigingsleven 10 Markante figuren 11 Assimilatie Hoofdstuk III. Ondergang 45 1 Dreiging uit het Oosten 2 Ds Frits Kuiper 3 Het uitbreken van de oorlog 4 De bezetting 5 De reactie van de burgerij 6 De Jodenster 7 De correspondentie van de familie Prins 8 De onderduik 9 De bevrijding Noten Inleiding bij de herinneringen van Abraham Drukker 77 De herinneringen van Abraham Drukker 81 over de jaren 1940-1944 Laatste brief uit Westerbork 125 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 5