Joodse stadgenoten goed verstaan, dan begrijpen we dat zij inderdaad soortgelijk lijden te dragen hadden als Sinton van Cyrene. In deze Alkmaarse Joden Wordt namelijk het volk van Jezus getroffen.48 De kerken verzetten zich ook duidelijk tegen de discriminatie van de joden in de weigering het bord "voor joden verboden" bij kerkelijke gebouwen en parochiehuizen op te hangen. De bisschop van Haarlem instrueerde de pastoors hierover op niet mis te verstane wijze. De voor genomen uitvoering van de Mattheuspassion in de Grote Kerk ging in 1942 om die reden niet door en in het volgend jaar verbond de kerke- raad aan de toestemming voor een uitvoering de voorwaarde dat een dergelijk bord niet mocht worden opgehangen.49 IDe synagoge van Alkmaar aan de Hofstraat, voor de ingebruikname door de baptistengemeente 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 58