DE TIJDGEEST Nota. "voljoden", maar ook degenen met één of twee joodse grootouders, de zogeheten kwart-of haltjoden- zich tegen betaling van een gulden leges bij de burgemeester melden, die de gegevens vervolgens aan het bevol kingsregister behoorde over te dragen.44 In april kreeg iedere volwassen Nederlander een persoonsbewijs. De joden kregen op het hunne een grote zwarte J gestempeld. Vele Alkmaarse joden werden getroffen door de maatregelen, die de be zetter nam ten aanzien van bezit en bedrijfsvoering. Men werd namelijk gedwongen alle bezit aan huizen, geld en effecten over te doen boeken op de bank Lippman-ILosenthal, een te Amsterdam gevestigd joods tatfiiMtrti Maï«l«lencn*tr, 8 WO g tnifii rtns nsmifithmi, Sera tol toto ts Kmg 1 aiMicï»,' 'lïi'iiriv r~ llmi v.itlMrutta 11K M.i S |OnK*> fa ijBII EN rauw - /J- k FRRRKBIlBERG ALKMAAR n/t ae, (<t~- jtm. <-r fr? p. t-, *r- t* ■'r*l /J *Wt ÏCMFN** t* - MtUOELEN, - ..HET MEUBELHUIS". lentestraat to. Alkmaar. MEUBELMAKERIJ. - STOFFEERDERIJ smsisz&esyV 'l', MAGAZIJNEN voor '*7* ii/kk\\ ARKN in MEI ÜELE.V Achterstraat 8 28.30*31. Langeetraat hoek Achteren, B 83. LteiMttMi A iSklf. 'r NOTA J- /£./-.//»/_/■ i At. A. J. ELZAS. 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 53