Gemeente te Alkmaar." Sedert eenige weken is namelijk Alkmaar zonder ker- keraad: bestuursloos, is er bijna geen minjan meer. Onder voorzitterschap van den heer S. Leuw had de vergadering plaats. Op zijn vraag aan de oud-kerke- raadsleden aan de groene tafel plaats te nemen, gaven deze geen gevolg. Circa 40 leden tekenden de presentielijst. "Wij aanvaarden" -aldus de heer Leuw- "geen verantwoordelijkheid, doch hopen, dat het resultaat der besprekingen en voorstel len een gunstig verloop mag hebben, waarbij alle oude aangelegenheden niet ter tafel zullen komen. Ons enige streven is een geordend kille-bestuur samen te stellen. Daartoe mede te werken is ons doel. Het punt van de agenda: "al of niet voortbestaan der kehillo Alkmaar" werd in gunstige zin aanvaard: dus voortbestaan der kehillo. Er werd een bestuur samengesteld uit de volgende candidaten: E.S. Hamburger, S.E. Leuw, J. Velleman, H. Velleman." 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 42