üM 23. De Alkmaarse gemeenteraad in 1918. Geheel links staande Mr. Abraham Aron Prins 1866-1943 24. Gebouw van de HEMA te Alkmaar. 42 zocht de lagere school te Alkmaar en het gymnasium te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1892 op een proefschrift, getiteld "Het begrip aanwijzing naar de leer van den Hoogen Raad". In 1894 vestigde hij zich als advocaat en pro cureur te Alkmaar en in 1921 verplaatste hij zijn practijk naar Amster dam. Tijdens zijn verblijf in Alkmaar vervulde hij verschillende functies zoals plaatsvervangend kantonrechter, lid van de gemeenteraad, lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, lid van de raad van toezicht en discipline van advocaten en voorzitter van de Kamer van Koophandel Ook bin nen de Joodse wereld nam hij een vooraanstaande plaats in. Hij was lid van de Centrale Commissie van het Nederlandsch Israëlitisch Kerkgenootschap, voorzitter van het kerkbestuur van de Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge en curator van het Nederlands Israëli tisch Seminarium. Hij was een warm aanhanger van het Zionisme.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 40