5. Prins Azn, de beteekenis nog eenige be- 'i leeraar, den liaps gegeven, Daarna hield n 145 en ein- beëindigd.3" ;t in verband le heer Aron k en chevre- Is homogeen je kille nogal nigingen het dhouding en een dergelij- erd door 41 anuari 1938 33976 !B. Den Haag 3 21. De Joodse jeugd vereniging "Ivria". Bovenste rij van links naar rechts: Eli Prins, Jo Elzas, Zus Trijbetz, Jonas Elte, Herman Trijbetz, Moppie Prins, Annie Trijbetz. Onder ste rij: Zusjes Co- hen, Bornstein (leider van de jeugdvereniging), meisje Roet, Roosje Prins. vrouwelijke leden aan de gemeente een nieuwe Torah-rol, fraai ge schreven op perkament, met sierlijke rolstokken en omhuld door een prachtige mantel geschonken. Met een rijtuig werd deze rol naar de voor deze gelegenheid versierde synagoge gebracht, waar een speciale dienst werd gehouden onder leiding van de voorganger Frenkel. In deze dienst werden ook nog een zilveren aanwijzer voor het lezen van de Torah, in de vorm van een handje (een "jad") en een nieuw kleed voor de "bima", de lezenaar aangeboden. Dat de joodse gemeenschap bij de Alkmaarders sympathie genoot, bleek uit de aanwezigheid van het col lege van burgemeester en wethouders en de vele vlaggen, die bij deze gelegenheid waren uitgestoken. Of deze vereniging werd opgeheven is niet bekend. In 1903 werd hij in ieder geval opgevolgd door een soortgelijke, namelijk Lekoboth Oele- tefereth, Vereniging tot heerlijkheid en versiering van de synagoge. Op 19 januari 1918 werd het 15 jarig bestaan van deze vereniging gevierd. Het bestuur had tezamen met de heer A. Englander het initiatief geno men bij deze gelegenheid de consistoriekamer te restaureren en te meu bileren.32 Bij het 25 jarig bestaan van Lekoboth werd lof toegezwaaid aan de heer Benjamin Kuyper, die bij verschillende gelegenheden de sy nagoge had verrijkt met waardevolle voorwerpen. Zo had hij bij zijn 30 d 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 37