Pr nneenschaps- stuur van de ogedienst zo- r" (grote ver man. De vrou- troddelden daar den "sst" werd traat een agent toegang tot de tten. Sommi- te op de Laat kans niet liet amin Kuyper, :k Boterstraat- uurt. Eli Brins 19. Het kerkbestuur staande voor de synagoge in af wachting van ko ningin Wilhelmi- na tijdens haar be zoek aan de Ont zetherdenking in 1923. Rechts Benjamin Kuyper. "Hij sprak gemakkelijk en deed graag maatschappelijk werk. Hij was be stuurslid van de 8-oktober Vereeniging en op 8 oktober 1923 zou Benjamin ge schiedenis maken. Op die dag kwamen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik naar Alkmaar om het ontzet/eest mee te maken en de heer Kuyper presteerde het op de voor de koningin uitgelegde rode loper te wandelen, terwijl Hare Majesteit de koningin ernaast liep en verwoede pogingen deed op de loper te wandelen, maar er niet in slaagde. Van het hele koninklijk bezoek werd een film gemaakt en als dit speciale voorval op het doek kwam zat Benjamin Kuyper altijd voor aan en lachte luid mee als wij allen sarcastisch applaudiseerden."29 Hij hoorde zichzelf graag spreken en zat in diverse besturen. Hij ging zelden op bezoek, maar liet de mensen bij zich komen. Over hem de den veel verhalen de ronde met een typisch joodse gein als ondertoon. Op een dag komt een reiziger in de winkel van Ben Kuyper en vraagt: "Wie is hier de baas?" "Dat is hij," zegt Ben, wijzend op zijn bediende Mozes Lewijt. Waarop Mozes zegt: "Dan ga jij, Ben, eerst hier de rom mel eens opruimen." 9 Verenigingsleven Zoals iedere joodse gemeente beschikte ook de Alkmaarse over diverse chewres. Een chewre is een vereniging, die een bepaald doel nastreeft. De oudste was in Alkmaar het doodgraverscollege "Gemilath Gesed Weëmeth" (barmhartigheid, genade en waarheid), dat werd opgericht in 1835. De leden van deze vereniging verrichtten in geval van overlij den de voorgeschreven rituele wassing van het lijk. Op 5 februari 1905 werd het 70 jarig bestaan van deze vereniging gevierd. Uit het verslag 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 35