f7. Dc heer K.A. Cohen (geheel links) had zitting in het bestuur van "Volkshuisves- ting". door "list en bedrog" verkregen had. Een jaar lang beroerde deze kwes tie het politieke leven in Alkmaar. Ingezonden stukken bij de vleet in de Alkmaarsche Courant. Zelfs de landelijke pers besteedde er aandacht aan. Was er antisemitisme in het spel? Het joodse gemeenteraadslid Fortuin verklaarde in de raadszitting van 15 september, dat de zaak-Boas in joodse kringen een zeer pijnlijke in druk gemaakt had en dat hem van alle kanten gevraagd was of er dan antisemitisme in Alkmaar was. Zelf wilde hij zover niet gaan, maar de geschiedschrijver van het Gymnasium Alewijn Visser veronderstelde dat er wel degelijk in deze kwestie anti-joodse sentimenten hebben meege speeld.26 Menig oudere Alkmaarder of oud-Alkmaarder draagt nog de herinne ringen met zich mee van het joodse leven, zoals dat tussen de wereld oorlogen was. Eli Prins vertelt over zijn grootvader, die in de Lange- straat woonde: "Mijn grootvader was een commissionair in effecten en collecteur van de staatsloterijHij nam een vooraanstaande positie in bij de Joodse Gemeente, was een streng gelovig man en woonde met twee dochters, waarvan één het huishou den deed en de ander een apotheek bezat op de hoek van de Achterstraat en de Magdalenenstraat. Mijn grootvader was de voorzitter van de Kamer van Koop handel en lid van de voogdijraad. Omdat hij gewerkt heeft tot zijn 91-ste jaar, toen hij stietrf, werden de kleinzonen wel eens gelast om te helpen. Ikzelf kon het heel goed met mijn grootvader vinden. Hij had negen zoons en dochters en het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 33