16. Op de hoek van de Kraanhuurt- Verdronkenoord was de winkel van B.Kuyper, "De Allemansgading gingsleven deel en zaten dus ook in allerlei besturen. Ook van de ge meenteraad maakten joden deel uit: A. Fortuin (liberaal) van 1905-1916 en Mr.A.A. Prins (Vrijheidsbond) van 1918-1919. Eenmaal werd het vermoeden van een latent antisemitisme in Alkmaar geuit. Dat was bij de kwestie rond Dr.M. Boas, die in 1909 Alkmaar beroerde. Dr.M. Boas, leraar klassieke letteren was op 13 januari 1908 tot tijdelijk leerkracht aan het Stedelijk Gymnasium benoemd. Deze jonge joodse leraar had als man van wetenschap een uitstekende naam. Hij was een keer bekroond met de gouden medaille van de Universiteit van Amsterdam en cum laude gepromoveerd. Met de orde in zijn lessen was het echter niet zo goed gesteld, zodat de rector Dr.G. Blokhuis, hem via een collega de raad gaf naar elders te solliciteren. Boas bleef I n De echter in Alkmaar. Dit werd een bron van grote onenigheid, eerstens in Col het college van curatoren en verder tussen de leraren onderling. Eén van hen wierp Boas voor de voeten toen de gemeenteraad hem op 27 janu- ari 1909 voor een jaar herbenoemde dat hij deze tijdelijke benoeming 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 32