***S 14. Aron Abraham Prins (1835- 1927) bekleedde vele bestuurs functies. Hij was o.m. voorzitter van de Kamer van Koophandel. oudijzer, in groenten en fruit, in augurken, winkelier (stoffen), splitser in de keizerlijke Hollandsche loterij, hoedenschoonmaker, logement houder, slager. Dat is in de 19e eeuw zo gebleven. Enkelen kwamen tot betrekkelijke welstand. We kunnen dit constate ren aan het feit, dat een aantal joodse middenstanders in de tijd van het censuskiesrecht behoorde tot de kiezers van Tweede Kamer en Gemeenteraad. Als zodanig vin den we in het eerste Alkmaarse adresboek van 1876 H.S. Blok, koopman, I.D. Cohen, ijzerkoper, M.A. Cohen, koopman, L. Elte, brood-en koekbakker, Jb. Fortuin Bzn, winkelier in gemaakte klede ren enz., koopman en commissio nair in guano, firma Fortuin en Blok, M. Fortuin Bzn, winkelier in gemaakte klederen, E.D. Ham burger, koopman, uitdrager, J.D. Hamburger, koopman in manufactu ren en in goud en zilver. Verder A.I. de Jongh, commissionair in effecten, S. de Leeuw, koop man in vee, de hele familie Manheim, die de beroepen uitoefende van winkelier in manufacturen en in goud en zilver, A. Prins, commissionair in effecten en splitser staatsloterij en S. Prins, koopman en winkelier in leder. Toen er hier in 1853 een Kamer van Koophandel en Fabrieken kwam behoorde een flink aantal van de ingeschreven bedrijven aan joden toe. Joodse leden van het bestuur van de Kamer werden in 1863 H.S. Blok en in 1880 A. Prins Azn, die bovendien van 1894-1922 als voorzitter fungeerde, hl de 20 ste eeuw van 1922-1949 zat Benjamin Kuyper in het bestuur van de Kamer. Een aantal bekende joodse zaken uit die tijd waren de meubelzaken van Elzas en Trijbetz, de apotheek en drogisterij Fa. Ansingh en Mesman, beheerd door mevrouw Alida Prins, de zakkenhandel van Vlessing, van van Thijn en Drukker, de kantoorboekhandel van Frankenberg. Verder de herenmodezaak van van der Lijn, de slagerij van Bing, de manufactu renzaak van Englander en de Leidsche Wolwinkel van mevr. van Thijn- Loonstein. In de oorlog werden al deze bedrijven door de bezetter geli- 15. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 30