Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van: Gemeente Alkmaar Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, Amsterdam Stichting Huis van Zessen, Alkmaar Afbeelding omslag: Wetsrolschildeertijds in gebruik in de synagoge te Alkmaar. Op het schild staat: Dankgeschenk van Joshua Chaim ben Salomo Blok en zijn dierbare vrouw Rechele bij het opstaan van zijn ziekbed na het veranderen van zijn naam op de eerste dag van Pesach (5)639 (1879) (coll. Joods Hist. Museum, bruikleen van de Ned. Isr. Gemeente Alkmaar) 1992 Historische vereniging Oud Alkmaar redactie: M.L.Pop-Jansen C. Streefkerk redactie adres: Regionaal archief Hertog Aalbrechtweg 5 Alkmaar Postbus 9232 1800 GE Alkmaar grafische vormgeving: Dekave 'Druk in Vorm', Alkmaar ISSN: 0927-3344 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 2