wezen. lienstonder- de Wester- raafplaats en 85 deze wal kerkbestuur afscheiding, zou zijn. Er te gemeente de begraaf- college van tuur vergun- ïiseerd hout, en vlier be- van ƒ200,- werd aan de ren hek met leiding door dat het ge- r stelde voor teen grondig 12. Het Methaarhuis op de Joodse begraafplaats V-Ï7\I-N a» - SjL'.tafci - *5-1-v - aan te pakken. Er werd niet alleen een nieuwe afscheiding gemaakt van betonnen palen met prikkeldraad daartussen, maar ook werd een nieuw "metaheirhuis" (reinigingshuis) op de begraafplaats gebouwd.Dat dit mogelijk was, was vooral te danken aan de inspanningen van de heer A. Englander. Bij de overdracht op 14 october 1923 voerden vele sprekers het woord. In de eerste plaats de Opperrabbijn voor het district Amsterdam, de heer A.S. Onderwijzer. Burgemeester Wendelaar gaf namens de burgerlijke gemeente uiting aan het respect dat er te Alkmaar voor de joodse mede burgers bestond. De architect onder wiens leiding dit alles tot stand kwam was de heer Leguit.25 De begraafplaats is tot vandaag de dag eigendom van de Joodse gemeen te Alkmaar en wordt nog steeds gebruikt. Het oudste gedeelte van de begraafplaats is tot monument verklaard en staat onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumenten zorg. 1s35 5 februari 1935 de M I.GEMEENTE alkmaar aam de ver: G.G.V. bij haar 100 jarig bestaan in dank v00p de verfraaiing van de begraafplaats Gedenkbord in het Methaarhuis 7 Beroepssamenstelling De joden in Alkmaar behoorden tot de winkelstand en de klein handelaren. De beroepen in 1813 door hen uitgeoefend waren koopman in 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 29