van jaren met onverminderde toewijding en ijver aan de gemeente bewezen. Leraar Frenkel overleed in 1887. Sindsdien werd het godsdienstonder wijs door de voorganger gegeven. 6 De begraafplaats Sinds 1747 had de joodse gemeente een begraafplaats aan de Wester- weg. Een aarden wal vormde de afscheiding tussen deze begraafplaats en het exercitieveld voor het plaatselijk garnizoen. Toen in 1885 deze wal door de gemeente Alkmaar werd afgegraven wendde het kerkbestuur zich tot de gemeenteraad met het verzoek te komen tot een afscheiding, waarvan aanleg en onderhoud voor gezamenlijke rekening zou zijn. Er 11Graven op hel nieuwere gedeelte van de Joodse begraafplaats tSawsbt volgde een eindeloos touwtrekken, waarbij de burgerlijke gemeente zelfs het eigendomsrecht van de Israëlitische gemeente op de begraaf plaats probeerde aan te vechten. Tenslotte verleende het college van Burgemeester en Wethouders op 12 april 1886 het kerkbestuur vergun ning tot het laten maken van een rustiek hek van gecyaniseerd hout, ongeschaafd en geteerd en aan weerszijden met hagedoorn en vlier be plant, onder verplichting van onderhoud met een bijdrage van 200,- uit de gemeentekas, na de voltooïng te betalen.24 In 1902 werd aan de voorzijde van de begraafplaats langs de Westerweg een ijzeren hek met toegangspoort gemaakt. In 1923 waren echter aan de afscheiding door voetballende jongens zodanige vernielingen aangebracht dat het ge meentebestuur aan het kerkbestuur een krediet beschikbaar stelde voor een nieuwe omrastering. Men besloot nu de zaak maar meteen grondig 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 28