had kunnen machtigen. Kennelijk kwam men tot overeenstemming, want het jaar daarop werd gewag gemaakt van de verbouwing, die tot ieders tevredenheid had plaatsgevonden." Bij de verbouwing van 1932 werd het badhuis achter de synagoge weer in gebruik genomen. 8. Hijman Levis Elte, voorganger van de gemeente van 1799-1843. 4 Voorgangers en leraren Bij de groei van de gemeente zal ook de behoefte aan een voorganger en leraar ontstaan zijn. De voorganger, die leiding geeft in de synagoge- dienst en de leraar, die eenvoudig onderricht geeft uit de Tora, waren in de Mediene meestal in één persoon verenigd. In 1798 wordt als "joode voorsanger" genoemd Moses Jacob. Bij de volkstelling in 1810 wordt als zodanig vermeld Hijman Levis Elte, geboren in 1754. Vele jaren heeft hij leiding gegeven aan de joodse gemeenschap. In 1809 klaagde hij bij het Opperconsistorie dat zijn geringe salaris hem in behoeftige omstandigheden had gebracht. De parnas, Isaak Prins, hiernaar gevraagd, kon niet anders dan dit feit bevestigen. Als oorzaken noemde hij de ge ringe offervaardigheid van verschillende leden en de schuld, die op de gemeente drukte wegens de aankoop van de nieuwe synagoge. Bruinvis omschrijft Elte als "eene eigenaardige persoonlijkheid met zijne korte gestalte, grijzen ringbaard, korte broek, dwars geplaatsten steek en zwa- ren wandelstok".2" In de stad noemde men hem "de rabbi". Hij was zeer onderlegd in de oosterse talen en de oude geschiedenis en onderhield goede betrek kingen met zowel de rooms- katholieke als protestantse gees telijkheid ter plaatse. Hij ver vulde zijn functie tot op zeer hoge leeftijd. Hij overleed op 30 mei 1843. Als voorganger werd hij opge volgd door Abraham Emanuël Lenson. Echter al op 9 juli 1844 kwam hij op tragische wijze om het leven toen hij door de duisternis misleid in het water viel bij de Voordam en verdronk. Voorganger van de gemeente werd na zijn dood Machiel Koopman. Hij oefen de tevens het kleermakersvak 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 24