d. Naast de ving van de achttiende n de teloor- e een bloei- afhankelijk at zij de af- roeide in de 87 leden en de gemeen te veiling in n eigendom Het huis, iwaldus van Het was ge- maken voor ie resten van 97 kan men Oudegracht, )uwd tot sy- gebrek- niet in het begin ingrijpende een nieuwe ing verbrede bouw kreeg de bovenlijst t uit de pro- iatste huis zal I eveneens in i met gevoel r nu het ver- e gevel wer- 586 en 5606 9e voorzitter audiëntie bij ze restauratie 7. Interieur van de synagoge. In het midden de Bima, de lessenaar, waar de Torahrollen bij voorlezing op werden gelegd. werd boven de ingang een radvenster gemaakt met de Davidsster, ont worpen en aangebracht onder leiding van de stadsarchitect W.F. du Croix. In de nacht van 16 op 17 augustus 1906 werd de synagoge tijdens een hevig onweer door blikseminslag getroffen. In het dak werd een groot gat geslagen en een gaspijp raakte lek. Gelukkig ontstond er geen brand. De laatste restauratie dit maal onder leiding van de jonge Alkmaarse ar chitect Abraham Elzas vond plaats in 1932. Daarbij werd een nieuw dak op de synagoge geplaatst en een nieuw modern badhuis met ritueel bad gemaakt. Het rituele bad, de "mikweh" dient tot wijding, overeenkomstig nauw gezette voorschriften. De bruid maakt er kort voor de huwelijksdag ge bruik van en de gehuwde vrouw wordt geacht na elke menstruatie zich in het bad met een onderdompeling te reinigen. Dij de synagoge was een bad aanwezig, naast het schooltje. Dit voldeed echter niet aan de vereisten en daarom kocht het kerkbestuur in 1875 voor f1700 een per ceeltje aan de noordzijde van de Oudegracht om tot badhuis te laten verbouwen. Het besluit tot aankoop van het pand werd echter aange vochten. In de Alkmaarsche Courant van 8 augustus lieten de gemeen teleden M. Fortuin, A.J. dejongh, S.J. en J.S. Mannheim een adverten tie plaatsen. Daarin stelden ze dat eerst een ledenvergadering had moe ten worden gehouden, die het kerkbestuur tot deze koop al dan niet 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 23