was er tweedracht in de gemeente ontstaan, want terzelfder tijd kwam er een verzoek binnen van Meyer Eleasar. Hij wilde een vergunning om te zijner huize, aan de zuidzijde van de Laat, in de Ruiter, met een aan tal personen te mogen samenkomen tot het doen der gebeden. Dit laat- l\ A ''D Naam stuivers penningen Salomon Emanuel, ouderling 8 6 Moses (Philip) 8 6 David de Vries 4 4 Abraham Moses 8 6 Daviif Samuel 3 4 Moses Salomon 8 6 Anderies Simons 4 Marcus Alexander 2 4 Samuel Elsas 4 Jacob Marcus 3 4 Moses Jacob joode voorsanger 2 Gumpel Moses 4 4 Isak Abraham 2 Siemon Salomon 4 4 Isak Goudsmit 3 Moces Isep^ 4 Isak Abram Kopels 3 ste verzoek werd afgewezen maar Prins kreeg te horen dat wilde de joodse natie haar godsdienstoefeningen in vrede houden, zij geadviseerd werd daartoe een huis te kopen of te huren. Het geschil lag duidelijk in het financiële vlak want in hetzelfde jaar werd het stadsbestuur ook nog gemengd in een geschil tussen Prins en de nieuwbenoemde penning meester Marcus Israël. Later zijn nog als vergaderplaats in gebruik geweest een huis aan de zuidzijde van de Oudegracht bij de Brillebrug, een huis aan de zuidzijde van de Laat bij de Hofstraat bij schipper Salomon, een zolder van een pakhuis naast het hoekhuis van de Laat en het Groot-Nieuwland en een huis van Abraham Mozes, aan de zuidzijde van het Verdronkenoord bij de Kapelkerk.14 Pas in 1792 kocht de gemeente een ruimte om als synagoge in te rich ten. Het was een perceel aan de zuidzijde van de Laat nabij de Zakken- straat (tegenwoordig de Bloemstraat). Het stadsbestuur gaf daartoe toe stemming en tevens om voor dit gebouwtje een hek te maken. De aan koop van een pand, dat als synagoge bestemd moest worden betekende 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 16