r—~ r/ X 1 0 iten buiten de ngen. Dit er- odse collega's ■r kon hij zijn ondervinden. 1 dochter ge- 785 de aanlei- bode te laten en waren, de besloten bur- -ig besluit van /aren gevallen lur een klacht s op de markt n verkochten, /roegen of dit Ook onder- antaardden in t stadsbestuur ies bij het be- n, normen en ir een volledi- mannen vanat een zodanige in godsdienst- aagoge nodig. ;nde ook hier Als vergader- ij het "Hooge n, op verzoek komst te mo de Boterstraat, *lop. Na deze loordzijde van penningmees- i te willen be ven. Blijkbaar - Zjz Jaaren Dagen en Maanden NOMINATIEN yaarf j JTjf. i «X-y i ssLj 7'^ê J 7CJ s fóföz> y? r y?/ra*j ££-c Q {J yw yZïd rs/p7 cz#m."V tZfrdnd spi ts v» y^SlA-rt tJ/ffa ncSs -tpcM- A-Xii- y y&'Jez éZf-std. ELECTIEN ZXSnZ?Si Z^/sr&si#s S y y *c.s xZ/ h X* 'Zèfc./- S \.y Z mcr~- <T<r~ v7. J* *~z j {/truvl'rd fattrftS. I &L u ,<c,y 9e.-: d oio— fyrtle-J frpyc- cJryp- (^/Afni'UkZ-i-,,/3 (t i-tC t_ yz^i-sr^-é/' de y \-ö "r/vfSC - *'sZZt. /jZuvy? Zf/edtd f e C tr~r/ Srwe S-d Z f-'ei 0/71 e/ï STI a. sr tt -V_ t (Zsft.A. nde Zé in 'é-d"* ïk^'ir ifocftc i* ZZy' $Z9- <7 i 'Zc ~K-rZZ~*. t SJi, ^_Z <ds. frfif> l.fr ^,.C. 'f11 srj af Je. c. C <l7Z-' ej tjjf, n t- frctf (/'S.J./L jï'L - -:' /.f f. -1«- i/cr^ ai Sm-, vrS-/- J»d.~ f - 9>l'ïe<f %fs„r.c. «A-r*S. 5. Lijst van bij het stadsbestuur voorgedragen en benoemde bestuurders van de 'Joodse natie. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 15