Bijlage IV 69-1850 ite te Alkmaar, een en chitzen louthakker Beschrijving van de schriftjes: Regionaal Archief Alkmaar, collectie "Oorlogsdocumentatie", nr. 126: "Aantekeningen van Abraham Drukker betreffende zijn ervaringen in de oorlog, alsmede enige persoonlijke documenten, brieven en stukken betreffende de door S.L. van Riet gedane nasporingen naar de familie Drukker, 1895-1947. Hierin bevinden zich drie schoolschriften, waarvan de eerste twee (groen omslag, 16,5 x 21 cm. 29 regels) de eigenhandig geschreven her inneringen van Abraham Drukker bevatten. Het eerste draagt als op schrift: "het volgende is op schrift gesteld door de familie A. Drukker gewoond hebbende op het Luttik Oudorp, het bevat 36 pagina's, waar van 35 beschreven en genummerd: 1-35. Het tweede "vervolg familie drukker" 36 pagina's, genummerd (in late re hand) 36-54, 57-73, met toegevoegd later genummerd 55,56) een tweezijdig beschreven velletje uit een schrijfblok (14,5x19,5 cm.) Het derde schrift (blauw, 30 regels) bevat een naschrift van het gebeurde vanaf februari 1944 door de heer van Riet, "Opa", het heeft 9 genum merde beschreven pagina's, 27 pagina's onbeschreven. Opschrift: "be hoort bij het op schrift gestelde van familie A. Drukker" door S.L. van Riet ns, 1835-1927 in effecten Koophandel is de Jonge Aron Prins 173-1943 boekhouden ozette Elias ig 1879-1943 Rosa Prins 1908- lerares Engels tr. Herbert Cecil Tobin 143

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 141