l 1 eens eerder ad en op dat ionheeren de onden, beide :e bezitten, werd een en ■rbergen. -laten hadden veging waren ■n achter hui- irten laat zich ;evaarlijke pe even te wor- :s wat mij bij rizes niet aan teerde ik zijn en voerde er ;oonlijk zaker k niet wist da ndigheden da en bij iemand te weten, en :t is nu nog t rs te publicee 13 een nieuwe dres gevonde i ti elfde vreem- e weer zouden eeren naar de Helaas deze hoop is niet in vervulling gegaan, en tenslotte zijn we ook van dit adres nog vertrokken steeds nog als bannelingen. Wanneer men het ons de eerste dag zou hebben voorspeld, zouden we ons niet in staat hebben geacht het te gelooven, maar reeds nu kan ik dat hier wel vermelden, ons verblijf in die zeer beperkte omgeving heeft precies driehonderd dagen geduurd, zonder dat wij, mijn Vrouw en ik ooit eenmaal de trap weer zijn afgeweest. Al dien tijd zijn we in onze kleine omgeving binnengebleven en heb ben nimmer iets kunnen profiteeren van frissche lucht en alle andere dingen waar wij naar snakten en wat voor iedereen iets heel gewoons is. Zoodra de tijd weer daar is hoop ik nog wel eens het een en ander uit dit verblijf van driehonderd dagen te vertellen. Inmiddels zijn wij met het einde van dit cahier reeds anderhalf jaar on dergedoken. Él 119

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 117