zagen dat de nimmer nog iet anders of n ons aan te eens dat het ons zouden 1 dragen o.a. onnen en ik evens al het- -ten tijd reis- an ons aan te weldra ston den o.a. de- een zee van veer Amster- overtijd was, negen uur 's rienden waar iber geslapen zichten voor op de avond t tot rust ko- we konden li plaats voor menden naar it er den vol- niddelen aan- elderland een 1 en waarvan .■nlijk wel wat heen zouden ivond werden we voor de tweede keer uit Amsterdam weggebracht. De reis was heel wat langer dan de eerste keer, doch verliep gelukkig zonder een enkele hindernis en na afloop der treinreis moesten we naar onze bestemming verder per bus en daarna nog een half uur loopen alles in een voor ons volstrekt onbekende omgeving en naar een even onbe kend einddoel zoodat we begrijpelijkerwijs min of meer ongerust waren over datgene wat ons te wachten stond. Eindelijk laat op den avond moesten we met onze begeleiders uitstap pen en stonden we op een totaal verlaten weg midden in de bosschen en zoo volkomen donker dat er niets, maar dan ook niets te zien was. Dat men echter de reis goed georganiseerd had, bleek wel hieruit dat men ons vanuit het onbekende donkere bosch kwam afhalen, en wat 't meest onze verwondering opwekte, men was voorzien van een helschij- nende draagbare groote carbidlamp die de omgeving spookachtig ver lichtte niettegenstaande alle bestaande verduisteringsvoorschriften. Na de eerste kennismaking met onze nieuwe gastheer vroeg ik of die lamp niet uit moest, doch men had die juist meegenomen, om ons ter- wille te zijn en ons op het onbekende pad wat voor te lichten. Gedurende de wandeling naar ons nieuw pension zijn we niemand te gengekomen en zonder eenige hinder arriveerden we in ons nieuw te huis wat naar onze begrippen een sprookje geleek. Het was een goed modern ingericht pension voorzien van alle comfort en er werd trots het zeer late avond uur op ons gewacht met een goed diner in een prachtige omgeving.In een prettige stemming gingen we zeer laat ter ruste nadat we eerst het huis nog wat bekeken hadden en tot ons genoe gen hadden we goede slaap kamers met stroomend warm en koud water. Dat we ons gevoelden of we vanaf de hel in de hemel waren gekomen laat zich denken temeer ook nog, en dit is een zeer belangrijk punt, bij dit pension be- 113

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 111