0r^P *jr *4 -V 3Ql7:tf> y' --*»• O 41 -V* 047018 /êai^ui i-wrfy - - w'<' SiCfi I./- 44 Persoonsbewijs met ^y<„_ V 4» ÏRAVENHAGE y*£jtrf, i.--njt> slc&sxsit*. - - tór - a-l fiJ%& y/-- /%yf-*v*Ov •S-GRAVENHAGi - »*- V ty-e&s&ti i SS van het echtpaar i-1£. ■s-gIwvenhage Dnikker en hun vervalst persoonsbewijs. I^jÉstu-é/cC' - 71 zooals het behoorde, of wat hierop ook maar in de verste verte geleek, terwijl het eene nog meer vervuild was dan het andere. Daar kwam bij dat er in dat gezin, dat uit vier personen bestond zooda nig onwaarheid werd gesproken, dat dit hier niet is weer te geven de een bedroog de ander, maar wel het meest de vrouw en haar beide dochters tegenover de man, maar indien noodig ook onderling. In dit gezin moesten wij opgesloten vertoeven met nog twee andere lotge- nooten waar wij tenslotte wederkeerig veel gezelligheid van elkander hebben beleefd. Hier maakte onze dochter voor de eerste keer kennis met een dier wat ze tot dusver nimmer had gezien namelijk de vloo. Deze vriendelijke diertjes waren in groote getale aanwezig hetgeen te begrijpen is, maar tenslotte is het ons gelukt, dankzij groote hoeveelhe den bestrijdingsmiddelen, terrein te winnen om eindelijk tenminste on ze kamer vrij van deze gasten te krijgen, een prestatie waarop ik nu nog trots ben. Hoezeer het noodig was, dat we Amsterdam moesten verlaten moge U blijken, als U van het volgende heeft kennis genomen. De goederen, die we in onze woning ingepakt en wel hadden achtergelaten, zouden den volgenden dag worden weggehaald, eenerzijds door een vriend van 109

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 107