KADDIESJ VOOR JOODS ALKMAAR m OUD ALKMAAR De geschiedenis van Joods Alkmaar doorJ.D. Kila en de herinneringen van Abraham Drukker over de jaren 1940-1944 Het kaddiesj-gebed is een gebed dat door de joden gebeden wordt bij een begrafenis. Geen gebed in de eigenlijke zin van het woord. Niet een rechtstreeks gebed voor de zielerust van de overledenen, maar een hymne aan Gods Koningschap.Het luidt aldus:"Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam, in de wereld, welke Hij eens als nieuw scheppen zal; wanneer Hij de doden zal doen herrijzen en doen opstaan Periodiek van de historische vereniging Oud-Alkmaar (1925) Zestiende jaargang nummer 4-1992 tot het eeuwige leven."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 1