Ook in zijn Perpetuum Mobile gebruikt Drebbel een 'spiritus', de 'quinta essentia'. Behalve met de onderzeeboot en het perpetuum mobile, heeft Drebbel zich met het ontwerp en de konstruktie van allerlei apparaten en instrumenten beziggehouden. Daarnaast is hij ook als proces-technoloog, als water- en werk tuigbouwkundige, mijnbouwkundig ingenieur en glasblazer aktief. Zo heeft Drebbel ondermeer een lenzenslijpmachine ontwikkeld en gebruikte hij zijn kennis van glas en licht om een toverlantaarn en een camera obscura te fabriceren. Ook telescopen kan hij maken; in 1612 biedt hij, na zijn terugkeer uit Praag, de Engelse koning James I aan een instrument te maken, waarmee op een afstand van een Engelse mijl een brief gelezen kan worden. Hij vond een verbeterde methode voor het scharlaken rood verven van stoffen, hij ontwikkelde torpedo's en drijvende mijnen, die bij het beleg van de Engelsen van La Rochelle in 1628 werden gebruikt; hij was betrokken bij mijnbouwkun- dige projekten en de drooglegging van moerassen in de omgeving van Londen. Hij bouwt een broedmachine, ontwikkelt transportabele warmte- regulerende ovens, die door de militairen te velde gebruikt werden. Drebbel bedenkt de barometer, de thermometer en de microscoop, hij komt met een voorstel aan de Koning van Engeland om geheel Londen van een op zonne-energie ge baseerd stads-verwarmingssysteem 'avant la lettre' te voorzien; een systeem, waarmee ook gekookt kan worden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 9