IN GESPREK MET DR. P.W. DE LANGE* door Marcel Meyering en Gerrit Valk Meer dan 100 jaar geleden, om precies te zijn op 10 maart 1887, werd in een huis op het Verdronkenoord Pieter Willem de Lange geboren. Tot in het jaar 1905 woonde P.W., zoals hij nu vol ontzag door familieleden wordt genoemd, in Alkmaar. Voor ons was dat voldoende reden om deze man, die in het Alkmaar leefde, dat wij alleen maar uit schriftelijke bronnen kennen, te bena deren voor een vraaggesprek. De historische belangstelling heeft dr. P.W. de Lange niet van een vreemde: 'Toen mijn moeder zich in Alkmaar vestigde, bezocht zij de eerste Alkmaarse gemeentearchivaris C.W. Bruinvis. Zij wilde zich namelijk verdiepen in de Alkmaarse geschiedenis'. Ook met de opvolger van Bruinvis, mej. C.E.C. Bruining, kreeg de familie de Lange contact: 'Wij hadden haar een tijd bij ons in huis. Zij gebruikte dan bij ons de warme maaltijd. Hoewel zij een erg nerveuze vrouw was, was haar conversatie de moeite waard. Zij was namelijk een zeer ontwikkelde vrouw'. De moeder van dr. de Lange had niet alleen belangstelling voor plaatselijke geschiedenis. Ook was zij heel actief in het maatschappelijk leven. Zij zat bijvoorbeeld in het bestuur van de Moederlijke Sociëteit, een organisatie die hulp bood aan jonge moeders. Meer in het oog sprong echter haar ijveren voor de Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding. Mevrouw C.H. de Lange-Tigler Wybrandi gaf de stoot tot de oprichting van een Alkmaarse afdeling van deze vereniging: 'De vrouwenmode in de vorige eeuw was om meerdere redenen ongezond. Zij kenmerkte zich door de wespetaille, hoge boor den, hoge hakken en lange slepen. De hiervoor noodzakelijke rijglijven en corsetten waren medisch gezien slecht. In plaats daarvan propageerde mijn moe der het dragen van zogenoemde reformkleding. Die bestond uit los geweven katoen, dat luchtig om het lichaam sloot. Bij mijn moeder thuis werden lezingen over dit onderwerp gehouden. Ik kan mij de eerste lezing nog goed herinneren: een onderwijzeres uit Sneek kwam op een zondagmiddag een inleiding houden. Er waren meer dan 50 mensen op af gekomen. Voor sommigen was het blijkbaar zo schokkend wat zij te horen kregen, dat zij het niet konden nalaten om de boel te verstoren. Mijn moeder had haar afkeer van corsetten al heel lang. Toen zij nog in Leeuwarden woonde, had zij een huisarts, die tegen het dragen van corsetten was. Mijn moeder droeg ze op zijn advies dan ook niet of nauwelijks'. Ook haar echtgenoot, Pieter de Lange, was een bekende persoonlijkheid in Alkmaar: 'Mijn vader was zeepfabrikant en daarmee onderscheidde hij zich van andere leden van de familie de Lange, die veel deftiger posities in de Alkmaarse 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 4