1 Inhoud In gesprek met dr. P.W. de Lange pag. 2 Oefend u gaven regt (2) pag. 5 Wat ging er aan het crematorium vooraf?pag. 10 Alkmaarders gevlucht voor Alva en zijn bloedraadpag. 13 VERENIGINGSNIEUWS De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 2 mei aanvang 20.00 uur in de grote zaal van 't Gulden Vlies. Na het huishoudelijk gedeelte zal P. Verhoeven een lezing houden over de stand van zaken van de Alkmaarse monumenten. Noteer alvast de volgende data: 16 mei Pinksterdrietocht De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 2 mei de stand van zaken van de Alkmaarse monumenten. Noteer alvast de volgende data: 16 mei Pinksterdrietocht 30 oktober Lezing 14 november Lezing 9 januari Ledenavond 6 februari Lezing 27 maart Lezing

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 3