Redaktie: H. Koolwijk Mevr. M.L. Pop-Jansen G. Valk Mevr. R. Zweers Redaktieadres: H. Koolwijk, Schermerweg 99, 1821 BG Alkmaar. Vereniging: Secretariaat Vereniging Oud Alkmaar: M. Meijering, De Kloosterhof 19, 1852 LA Heiloo Gironummer penningmeester te Alkmaar: 600401 Druk: Marcelis vd Lee Da Costa BV, Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 23