Geraadpleegde archiefstukken: A.R.A. Grafelijkheidsrekenkamer Registers inv. nr. 683 Inventarissen van in beslag genomen meubelen en van meubele goederen van fugativen en geapprehendeerde rebellen 1567, 1568. Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen inv. nr. 4868. Rekening van Jarich van Tjepma wegens de geconfiskeerde goederen in de kwartiere van Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Schagen, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, de dorpen in het Noordland en de goederen van de Heeren van Brederode in dat kwartier, 9 mei 1568 - juli 1569. Inv. nr. 4869. Rekening van Frederik van Zevender over de ontvangsten als boven. Juli 1569 - 27 juni 1572. Gedrukte bronnen: C.W. Bruinvis. Te Alkmaar in den Geuzentijd 1566-1572, Alkmaar 1894. H.A. van Foreest, Het oude geslacht van Foreest 1250-1570 Assen 1950. H.A. Enno van Gelder. Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16de eeuw. Deel I en II, 's Gravenhage 1972, 1973. (R.G.P. 140 en 141). H.E. van Gelder. Hervorming en hervormden te Alkmaar. In: Alkmaarse opstellen. Alkmaar 1960. J. Kleijntjens en B. Becker. Corpus Iconoclasticum. Dokumenten over den beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische monarchie. Deel I, Haarlem. Tilburg zonder jaartal. Jacob Marcus. Sententiën en indagingen van den Hertog van Alba uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt. Amsterdam 1735. J. van Vloten. Noordholland in het Geuzenjaar. In: Studiën en bijdragen op 't gebied der Historische Theologie. Deel I Amsterdam 1870. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 22