in een schepen. Aanwezig o.a. een oude degen en een rappier, "een taefereel in doeck van Christus Passie, een Marienbeelt met een conterfeijten van den Vader en een Lieven Heer an 't cruijs in de bedtstede". Verder was er droogscheerders gereedschap en veel geweven stoffen waarvan twee dagen later, op bevel van de commissaris Mr. J. van Halle, door twee schepenen de waarde werd vastgesteld. De bewaarder, Adriaen Janssen van der Nij- eburch, was nu gerechtigd deze goederen aan de voorraad te onttrekken tegen betaling van de getaxeerde waarde. (De inventaris is gepubliceerd in R.G.P. 141 pag. 39). 15. 7- 3-1568. De goederen van de gevangen genomen Jan Barentsz van Campen geïnventariseerd door Meijnert Dircxsz. in presentie van een sche pen en Jacob Deijm, bode van het Hof van Holland. Van een tegen hem gevoerd proces is verder niets gevonden. 16. 8- 3-1568. De goederen van Mr. Willem Fransz., "doctoer in de mede- cijnen", geïnventariseerd door de commissaris Jan de Halle en "monsuijr" De Grant, baljuw uit Den Haag in presentie van notaris M. Boen. Behalve de huisinventaris o.a. 98 boeken over geneeskunde en philosophie met 9 boeken van nog wat groter formaat. 17. 9- 3-1568. De goederen van Jan Pieters Saij geïnventariseerd door de secretaris van de Nijenburch in presentie van twee schepenen. (De inventaris is gepubliceerd in R.G.P. 141 pag. 41). De beeldenstorm ging niet aan Alkmaar voorbij. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 19