dopen. (Blijkens andere bronnen was het kind aanvankelijk in een "Geuzenschuur" gedoopt). 8. 6- 3-1568. De goederen van Dirick van Foreest geïnventariseerd door de secretaris van de Nijenburg in presentie van een schepen. Dirick woonde in een huurhuis en wegens beëindiging van de huur werden zijn goederen later overgebracht naar het huis van Jan van Foreest. In Diricks huis bevon den zich o.a. "een bort van Magdalene" en "een bort van Onse Lieve Vrou". In de bedstede "een brieffgen met daarin gefigureert Den Heer an 't cruijs mette twee moerdenaers". 9. 6- 3-1568. De goederen van Willem van Trijer geïnventariseerd door de notaris Arent van Veen Jacobsz. in presentie van de commissaris (Mr. Jan van Halle) en twee schepenen. Aanwezig o.a. twee hellebaarden, een slagzwaard en twee rapieren. 31/3 en 3/4 1568. Brieven betreffende de Zijpe, aangetroffen bij Guil- laume van Triere, werden door Mr. van Halle afgegeven aan Dirck Corne- lisz van Noijee, secretaris van de Zijpe. 10. 6- 3-1568. De goederen van Mr. Louweris Pietersz., lantmeeter, geïn ventariseerd door de notaris Arent van Veen Jacobsz. in presentie van twee schepenen. (Zie bijlage I) 11. 6- 3-1568. De goederen van Jan Jacobsz Boerman, wonende benoorden de grote kerk, geïnventariseerd door de secretaris van de Nijenburg in presentie van een schepen. Het huis was slechts voor een derde deel zijn eigendom. Alle meubilair leek nog aanwezig te zijn. Als wapens werden aangetroffen: een slagzwaard, een hellebaard en een oude verroeste degen. De religieuze voorstellingen bestonden uit: "een Lieve Vrou in de son, hangende an de balck", een beeldje van Sint Barbara, een bordje met "Onse Lieve Vrou", een beeldje van Sint Christoffel, twee bordjes met "Onse Heer aen 't cruijs", een bordje van Sint Anna, een bord met een hart en de naam "Jhesus" en in de bedstede een crucifix. 12. 6- 3-1568. De goederen van Mr. Gijsbert Cornelisz., schilder, geïnven tariseerd door Jacob Deijm Willemsz., als bode van het Hof van Holland, in presentie van twee schepenen. 13. 6- 3-1568. De goederen van Willem Lambertsz., boeckebinder. Zijn huis aan de zuidzijde van de Langestraat en de daarin aanwezige roerende goederen bestaande o.a. uit boeken, gebonden en ongebonden, een hoe veelheid papier, inktpotten e.d. Geïnventariseerd door de secretaris van de Nijenburg en twee schepenen. (De inventaris is gepubliceerd in R.G.P. 141 pag. 190). 14. 6- 3-1568. De goederen van Cornelis van der Nijenborgb, wonende "op 't water", geïnventariseerd door de notaris And. Buijs in presentie van een 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 18