Spreuk, door Drebbel in een Album Amicorum in 1619 van Joachim Morsius te Londen geschreven. Kon. Bibliotheek, Den Haag, Album Amicorum van Daniël van Vlierden, pag. 225, in Drebbels handschrift, geschreven in 1604, een geschrift met dezelfde strekking: Oeffent tot alder uyr Die gaeff, u milt gegeven Om Godt, u, en natuer te kennen; dan int leven Wort ghij bevrijt van sneven. Cornelis Drebbel en zijne Tijdgenooten door Prof. Dr. F.M. Jaeger, 1922, Groningen, blz. 13. The two Netherlanders, L.E. Harris, Leiden 1961, blz. 223. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 11