f Het handschrift is (Jaeger, 1, pag. 135) in 1690 uit Kufflers eigen manuscript overgeschreven en in 5 delen gesplitst. Het geschrift omvat een verzameling van alle bij de familie Kuffler bekende recepten op medisch, fysisch, chemisch en technisch gebied. Jaeger stelt dat een groot aantal zaken in dit handschrift regelrecht van Drebbel afkomstig zijn. Volgens L.E. Harris (2), die in zijn boek 'The two Netherlan- ders' Drebbel enigszins in ere herstelt, bevat het boekwerk voornamelijk irre levante zaken, zoals 'hints on how tot preserve beautify the face' (Harris, 2, pag. 219). Cosmetica-fabrikanten hebben ongetwijfeld een andere mening over het belang en de relevantie van cosmetica en gezichtsverzorging. Het genoemde manuscript, dat, naar mijn weten nog nooit volledig is vertaald, bevat ondermeer de receptuur voor het fabriceren van een scharlaken rode kleurstof voor het verven van wol, zijde en laken, opgenomen in het vierde deel van het manuscript: 'Deel IV, p 657 etc: "A Collection for the understandinge of severall Ingenious matters and Performances, delightfull Pleasant as the Meltinge of Oares or mines, the Dyinge Staininge of Colours, Distroying Catchinge of Ratts Mice etc.' Voordat Drebbel met zijn vondst kwam werden scharlakenrode kleuren gecreëerd door cochenille en aluin met elkaar te mengen. Drebbel ontdekte, waarschijnlijk bij toeval dat bij gebruik van tinzout, in plaats van aluin als bijtend middeleen veel beter resultaat werd verkregenDrebbel introduceerde zodoende een verbeterde methode van scharlakenverven. Uiteindelijk werd deze bezigheid een broodwinning voor de familie en de Kuffler's hebben nog jarenlang een lakenververij geëxploiteerd in Engeland en Nederland; deze ververij kwam voort uit de bovengenoemde vinding van Drebbel. Het resultaat was beter dan bij de toen in zwang zijnde processen. Betere verwerkbaarheid en mooiere kleuren. Volgens Jaeger (1, pag. 47 e.v.) was Drebbel in 1607 in Stratford-at-Bow-on Lea, in de buurt van Londen, met die ververij begonnen; in 1622 werden de gebroeders Kuffler vennoten in dit bedrijf. De ververij werd na de dood van Drebbel in 1633 door de drie overlevende Kufflerbroeders in een vennootschap omgezet. Na 1643 werd de zaak voortge zet in Nederland, eerst te 's-Gravenhage en daarna op het landgoed Hulcken- stein te Arnhem. Deze verhuizing naar Nederland vond waarschijnlijk plaats in verband met de Engelse/Nederlandse oorlogen, waardoor de populariteit van de Nederlanders in Engeland nogal was afgenomen. In 1655 was het bedrijf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 7