r 'OEFEND U GAVEN REGT' door Hubert van Onna 3 In dit artikel over Cornelis Drebbel, (1572-1633), zal ik ingaan op een van J zijn aktiviteiten, als 'inventor'. Met name Drebbel's vinding om tinzout te gebruiken bij het verven van stoffen. Drebbel was een van de eerste weten- c schappers, die het motto "Science pays" in de praktijk bracht. Hij moest wel 1 creatief zijn om een jaarlijks inkomen te bemachtigen. Door Jaeger (1) worden 2 de verschillende vindingen van Drebbel afgedaan met de opmerking dat c Drebbel alleen maar tot kopiëren in staat was, danwel regelrechte plagiaat pleegde. f Zo simpel is het niet. t Het buskruit en de boekdrukkunst werden ook meermalen uitgevonden, op k verschillende tijdstippen en op verschillende continenten. d Het verwijt dat Drebbel al zijn denkbeelden heeft gestolen en geleend van anderen is een onderschatting van het creatieve en innovatieve vermogen van '1 Drebbel. rr Zou hij in onze tijd geleefd hebben, dan was hij waarschijnlijk de grondlegger n van een indrustrieel imperium geworden; wellicht had dan Phillips wel NV Drebbel Zonen geheten. Dat 'Zonen' hoort erbij; maar misschien had daar beter 'Schoonzonen' kunnen staan. De twee eigen zonen van Drebbel hebben Y weinig gedaan, om in de historische vertellingen te worden opgenomen. Dreb- i>( bel's schoonzonen en hun broers, de gebroeders Kuffler, Jacob (1600), in 1622 in Rome aan de pest gestorven, Abraham (1598, Keulen), gehuwd met Anna Drebbel in 1632, en Dr. Johan Sibertus Kuffler, in 1627 gehuwd met Drebbel's Z( tweede dochter Catharina, en hun kinderen, hebben er veel aan gedaan om y de vindingen van hun schoonvader danwel grootvader aan de man te brengen. p. Met name de vroeg overleden Jacob was als vertegenwoordiger met Drebbels er apparaten op stap op het continent. Hij verkocht tegen forse prijzen verrekij- y kers en microscopen, die door Drebbel waren vervaardigd. g w Volgens Jaeger (1, pag 93), wordt in de bibliotheek van Cambridge nog een geschrift bewaard, waarin een verzameling recepten van de kleinzoon van Drebbel, de arts Augustus Kuffler is opgenomen. y Augustus, zoon van Johan, werd in 1644 in 's-Gravenhage geboren. p- Het meer dan 700 folio-pagina's omvattende handschrift, in het engels met ze hier en daar holllandse teksten, heeft de titel: st in 'A very Good Collection of Approved Receipts of Chymical Operations, Collec- va ted by Augustus Ktiffeler and Charles Ferrers, Phylchimist, anno domini 1666. 4 i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 6