f EEN BOEK GESCHREVEN DOOR LEO NOORDEGRAAF EN GERRIT VALK: "DE GAVE GODS" (De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen) 'De Gave Gods' beschrijft de vele pestepidimieën die ons land vanaf de late middeleeuwen tot ver in de zeventiende eeuw hebben geteisterd, inclusief de tot omstreeks 1725 genomen overheidsmaatregelen om deze ziekte buiten onze grenzen te houden. Deze studie heeft een zeer brede opzet en heeft dan ook een uitgebreide lezerskring op het oog. Vanuit de actuele vraag naar de oorzaak van de nog steeds zo beruchte reputatie van de pest wordt het pestvraagstuk binnen een epidemiologisch, geografisch en demografisch kader geplaatst. Van- daaruit komen de auteurs tot de kern van het boek: een diepgaande beschrijving van de algehele maatschappelijke ontwrichting die de pest eeuwenlang keer op keer te weeg heeft gebracht. In deze beschrijving komt achtereenvolgens de invloed van de pest op religieuze opvattingen, op de welvaartsontwikkeling, op de politieke situatie, op cultuur uitingen als poëzie en schilderkunst en op de sociale situatie in het algemeen aan de orde. 'De Gave Gods', geschreven door dr. L. Noordegraaf (hoogleraar in de sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam) en drs. G. Valk (gemeente-archivaris van Alkmaar), verschijnt in november 1988. Het boek is uitgevoerd in 288 pagina's met illustraties, gezet en gebonden met een los stofomslag. Het boek a 45,- kan worden besteld bij Uitgeverij Octavo, Postbus 147, 1860 AC Bergen. Ook kunt u het direct verkrijgen door storting van 45,-op postgiro 5591323 ten name van Uitgeverij Octavo, Bergen. Het boek wordt u dan zo snel mogelijk franco toegestuurdHet boek is ook verkrijg baar via de boekhandel (ISBN) 90-70805-14-6). 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 5