Het eerste nummer van een nieuwe jaargang van vier nummers van onze periodiek ligt voor u. Vol enthousiasme zijn bestuur en redactie in het nieuwe jaar aan de gang gegaan om de leden van Oud Alkmaar weer in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het rijke verleden van onze mooie stad. Door het grote succes van de uitgave "ach lieve tijd" is de interesse voor de activiteiten van onze vereniging vast toegenomen. Redactie en uitgever komt een pluim op de hoed toe voor de kwaliteit van het gebodene. De opgave om de stad van nu mooi te houden is wel onverbrekelijk verbonden aan het genieten van het verleden. Een opgave die permanente waakzaamheid vraagt. Zeker ook in deze tijd waarin hoge hoogbouw liefst aan de rand van bebouwing, weer in de mode blijkt te zijn. De Gemeenteraad zou eens goed moeten nadenken over de verdere stedebouwkundige invulling van onze stad (in drie dimensies). Een belangrijke intermediaire rol spreekt onze vereniging ook bij het helpen tot stand komen van nieuwe initiatieven op historisch terrein. Recente voor beelden zijn de oprichting van de Stichting Behoud Gemaal Overdie, en het afvaardigen van een bestuurslid in het bestuur van de club van oudheidkundige opgravers. Alkmaar is al deze op de huidige en toekomstige historie gerichte aktiviteiten meer dan waard. Uw interesse daarin is het fundament van onze vereniging. J. Yff, voorzitter VERENIGINGSNIEUWS Zoals u al uit de krant hebt kunnen lezen is het gemeentearchief van plan een klein gedeelte van haar dubbele en afgeschreven werken te koop aan te bieden. De Stichting "Vrienden van het Archief" zal hiervoor een veiling organiserenwaarvan de opbrengst bestemd is voor het gemeentearchief. Mocht u in het bezit zijn van historische werken die u beschikbaar wilt stellen voor deze veiling, dan zouden wij dat bijzonder op prijs stellen. Het is de bedoeling van de veiling een leuke en gezellige bijeenkomst te maken. De juiste datum zal nog nader bekend worden gemaakt. Bestuur Stichting "Vrienden van het Archief". 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 3