RECTIFICATIE Periodiek Oud-Alkmaar 12e jaargang nr. 2-1988: pag. 13, regel 11 van onderen: 6150,515, lees: 24.280,395

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 2