VRIES, S. DE: Kas en luiken van het hoofdorgel in de Grote- of Sint Laurens- kerk te Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), nr. 1, p. 834-841, ill. WILLEM DE FESH (1687-C.1760); voordrachten gehouden in Alkmaar, sep tember 1987; eindred. R.L. Tusler. Alkmaar, 1987. 166 p. IJFF, J.: De rol van Oud Alkmaar nu en in de toekomst: redevoering.... bij het zestig jarig bestaan van 'Oud Alkmaar'. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 1, p. 751-766, ill. ZOUTZIEDERIJ de Eendracht; geschiedenis van een ondergang en wederopbouw. Alkmaar, 1987. 19 p. Redaktie: Mevr. R. van Zweers G. Valk H. Koolwijk Redaktieadres: H. Koolwijk, Schermerweg 99, 1821 BG Alkmaar. Vereniging: Secretariaat Vereniging Oud Alkmaar: M. Meijering, De Kloosterhof 19, 1852 LA Heiloo Gironummer penningmeester te Heiloo: 600401 Druk: Da Costa, Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 19