ROMBACH, J.H.: De patriotten te Kortgene en hun Alkmaarse heren. Historisch jaarboek voor Zuid-en Noord Beveland, nr. 13 (1987), p 37-48, ill. SALMAN, H.; Hoera!: een nieuwe molenaar op de Eendracht. Molenpost, jrg. 14 (1987), nr. 2, p. 5-7, ill. SNIP, N.: '....Nuttige leden....': een onderzoek naar de verzorging en opvoe ding van weeskinderen in het Alkmaars Burgerweeshuis, 1815-1850. Alkmaar, 1986, 84 p., ill. MO-II scriptie Nutsseminarium Amsterdam: STRENGHOLT, L.: Nieuw werk van Pieter Janssoon Schaghen. Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. (Zutphen, 1987), p. 99-105. TWILLERT, W. VAN: Het Hagerbeer/Schnitgerorgel (1645-1725) te Alkmaar opnieuw in gebruik genomen. De orgelvriend, jrg. 29 (1987), nr. 9, p. 4-9, ill. VALK, G.: De beul in Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), nr. 2, p. 8-11, ill. VALK, G.: Het bieroproer van 1714. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 3, p. 808-809. VALK, G.: Zuilen in verzet: een onderzoek naar de mate van verzuiling van de Alkmaarse verzetsorganisaties OD, LO, KP en RVV. Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken (Zutphen, 1987), p. 143-156, ill. VLIET-MAK, P.A.A. VAN: Inventaris van het familiearchief van Reenen 1851-1981. Alkmaar, 1986. 64 p., ill. VLIET-MAK, P.A.A. VAN: De kaartverzameling in het Alkmaarse Archief. Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), nr. 2, p. 2-5, ill. VRIES, S. DE: Enkele werken van de 16de-eeuwse Alkmaarse schilder Cornelis Cornelisz. Buys. Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. (Zutphen, 1987), p. 37-62, ill. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 18