KUYK, W.: Dichtregels van Oud-Alkmaarder Willem Kuyk. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 1, p. 730-739, ill. LANDZAAT, L.F.M., J.H. NIEROP en G.H.E. Lammertink: Sint Lauren- tiuskerk Alkmaar 1861-1986... Alkmaar, 1986. 12, 3 p. ill. LANGE, P.W. DE: Een Leeuwardense in Alkmaar: Cornelia Hendrika de Lange-Tigler Wijbrandt. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 2, p. 795. LEEUWEN, W. VAN: "Vandalisme": afbraak in Alkmaar. De Sluitsteen: bulletin van het Cuypers Genootschap, jrg. 1 (1985), nr. 3, p. 2-7. ill. Betreft de sloop van de Dominicus kerk. LIENEN, K. VAN: De Sluismolen 1732-1986. Molenpost, jrg. 13 (1986), nr. 3, p. 8-9. MODDER, M.S.: De Sluismolen. Molenpost, jrg. 13 (1986), nr.3, p. 12-14. OVERZICHT van de bestuursleden van de afdeling Alkmaar KNVB; samen- gest. door C. Neef. Alkmaar, 1986. ongep. PETERS, H.: De geschiedenis van schaakvereniging VVV: dl. 2. Alkmaar, 1986. 152p.ill. POL, J. VAN DE: Te voet door Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 3. p. 814-817, ill. RAADSCHELDERS, J.C.N.: Alkmaar, bestuurlijke ontwikkelingen 1800-1940. Leiden, 1986. 123 p., ill. RINGERS, J.: Een chocolade- en bonbonfabriek aan het Varnebroek (2). Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 3, p. 812, ill. ROEP, Th. B.: De Koningsweg te Alkmaar door de eeuwen heen; uitg. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Mennohuis. Alkmaar, 1986. 20 p., ill.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 17