GESCHIEDENIS over het heilig bloedwonder van Alkmaar; samengest. door P. Herberman. Alkmaar, 1986, XXX p., ill. GEUS, J.P.: De erfpacht van de Dobbelaersweijde, afkomstig van het Jonge Bagijnhof te Alkmaar, als studiebeurs. Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), nr. 2,p. 14-16. GEUS, J.P.: Rentebetalingen uit de Vroonlanden benoorden Alkmaar als genealogische bron. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconograpisch Bureau, deel 39 (1985), p. 101-109. GEUS, J.P.: "Uit de historie van Koedijk". Serie artikelen, (slot). De Nieuwe Gemeentebode, (1987). Eerste bijdrage in februarinummer 1985. GEUS, J.P.: De Vroonlanden bij Alkmaar... van 1531-1724. Capelle aan den IJssel, 1986-1987. 2 dln., ill. GOEDINGS, T.: 'Deurslepe vryers en beminnelyke meysjes'; de 'vrijerij- boeken' en 'pareltjes' van Simon Eikelenberg (1663-1738), II. De Boekenwereld, jrg. 2 (1986), nr. 3, p. 80-92, ill. GOEDINGS, T.: De 'vrijerijboeken' en 'pareltjes' van Simon Eikelenberg (1663-1738), I. De Boekenwereld, jrg. 2 (1986), nr. 2, p.. 46-58, ill. HATTUM, M. VAN: "Zijt meester van de taal, gy zijt het van 't gemoed': de rederijkerskamer "Bilderdijk" te Alkmaar (1848-1919). Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken (Zutphen, 1987), p. 131-142, ill. HEERTJES, H.: Tekeningen. Alkmaar, 1986. (50) p., ill. HEIJNINGEN, L.A. VAN: Dit is Alkmaar. Rijswijk, 1987. 64 p., ill. HOFJES: stadswandeling. Alkmaar, 1986. Vouwbl., ill. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 15