CORDFUNKE, E.H.P.: Archeologische kroniek. Kennemer historie: uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. (Zutphen, 1987), p. 9-16, ill. CORTIE, C.P.A.M.: Alkmaar van streekcentrum naar groeikern: een onder zoek naar migratie en forensisme tijdens de transformatie van een stedelijk systeem. Amsterdam, 1987. 296 p., ill. Proefschrift UvA DAMSTRA, R.: Socio-onomastiek en sociolinguistiek naar voornaamkeuze. S.I., 1986. 66 (23) p., ill. Scriptie UvA. Betreft de voornamen van alle kinderen die in 1965 en 1981 in Alkmaar zijn geboren. DOORWERKEN [kunstenaarsvereniging] tekent Alkmaar: schetsboek t.g.v. 50 jarig jubileum. Alkmaar, 1986. 50 p., ill. FASEL, W.A.: Adriaen Westfalen en Simon Eikelenberg. Alkmaar, 1987. 17 p. FASEL, W.A.: De Alkmaarse rechtsbronnen. Alkmaar, 1986. 106 p. FASEL, W.A.: Duizend en een aanwinsten: inventaris van de Collectie Aan winsten van het gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar, 1986. 106 p. FELD, A.: Alkmaar in de twaalfde eeuw. Alkmaar, 1987. [7] p., ill. Naar de gelijknamige tentoonstelling. FREDERIK, H.: Ringers: van zeeman tot timmerbaas. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 1, p. 740-742, ill. GENEALOGISCHE gegevens van het geslacht Jansen-Wester te Alkmaar; samengest. door C. Neef. Alkmaar, C. Neef, 1986. ongep. GENEALOGISCHE gegevens van het geslacht Kaagman-Snel-Schut, Alk maar-Enkhuizen; samengest. door C. Neef. Alkmaar, C. Neef, 1987. ongep. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 14