BIBLIOGRAFIE VAN ALKMAAR samengesteld door G.I. Plenckers-Keyser. AANVULLINGEN en wijzigingen genealogische gegevens Maartje Ofman; verz. door C. Neef. Alkmaar, 1987. ongep. AKTIEF Alkmaar 1987; red. B. van den Berg. Alkmaar, 1987. 66 p. ARBEIDERS woningbouwvereniging "Rochdale" Alkmaar: verslag der han delingen van den gemeenteraad en bijlagen over de periode 1920-1940 uit het Gemeente Archief Alkmaar; verz. door C. Neef. Alkmaar, 1987. ongep. BAARDA, S.: Bibliografie van Alkmaar Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), p. 827-833, ill. B ARNEVELD, K. en K. Speelman: Alkmaar: van groeikern tot provinciestad: een studie naar de gevolgen van een versnelde groei. Amsterdam, 1987. 141 pag., ill. Doctoraalscriptie UvA. BELONJE, J.: De kaatsbaan te Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 3, p. 804-807, ill. BELONJE, J.: Oud pottebakkerswerk uit Alkmaar. Oud Alkmaar, jrg. 11 (1987), nr. 2, p. 6-7, ill. BELONJE, J.: Van spel en weddenschap. Oud Alkmaar, jrg. 10 (1986), nr. 1, p. 780-781, ill. BERKEL, M. VAN: Wat jullie willen, willen wij ook: verslag van een onder zoek naar interetnische relaties in een Alkmaarse straat. Amsterdam, 1987. 99 p., ill. Doktoraalskriptie UvA. Catalogus natuurstenen bouwfragmenten. Alkmaar, Monumentenzorg, 1986. ongep. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 13