In ons bezit is een oude tekening van Schagerbrug, die gemaakt is door de bekende streekschilder Cornelis Bok (±1830). We zien de grote sloot en in het midden café "Het wapen van de Zijpe". Hiervoor ligt de trekschuit, die een aantal dagen per week de passagiers (en vele goederen) naar Alkmaar en Schagerbrug vervoerde. De schipper van de trekschuit was Daniël Jimmink. Zijn ouders Willem Jimmink en Elisabeth de Vries rijden op de brug in "de Knekel". Op de voorgrond staat Albert Hagen met een paard. Albert Hagen was gehuwd met Wilhelmina Dorothea Jimmink. Deze mededelingen werden mij al gegeven in 1936 door familie van mijn grootmoeder die woonde in één van de huisjes achter de brug. Mijn moeder vertelde mij vroeger dat ze op ongeveer 12-jarige leeftijd met haar zusje met de trekschuit naar Schagerbrug reisde om bij de grootouders te logeren. Het bijzondere van dit verhaal vond ik prachtig: In Schoorldam aangekomen liet de schipper (het was ±1894) de trekschuit stoppen en hij ging dan met zijn kornuiten een uurtje naar de kermis die daar werd gehouden; om daarna weer rustig de reis naar Schagerbrug te vervolgen. De kinderen moesten in de schuit blijven wachten en de reis duurde zo lang, dat ze van Alkmaar naar Schagerbrug een hele sok breiden. In een brief van mijn overgrootmoeder Neeltje Jimmink-Harp (die ik heb bewaard) schijft ze aan haar kinderen in Alkmaar: 'Hier stuur ik u met schipper Mosk een kruik vol karnemelk, ik hoop dat hij u goed mag smaken. Doe vooral de karnemelk maar gauw uit de kruik, dit is beter.' Een toevalligheid is dat de overgrootvader van mijn vrouw (Martinus Jimmink) een broer was van mijn overgrootvader (Lambertus Jimmink). De ouders van deze beide broers Willem Jimmink en Elisabeth de Vries (onze- bed-overgrootouders) rijden dus op de brug in de "kriekel". De tekening is in opdracht gemaakt. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 12