1). J. Sprenger/V. Vrooland. "Dit zijn mijn beren!" Een onderzoek naar de arbeidsverhoudingen bij de aanleg van het Noordhollands Kanaal (Amster dam 1976). 2). Bespreking in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2 (1975) 266-269, aldaar 267. 3). Mare Jacobs, "Charivari en volksgerichten. Sleutelfenomenen voor sociale geschiedenis', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986) 365-392. 4). P. J. Meertens, 'Ketelmuziek in de Nederlanden', Neerlands Volksleven 12 (1961-1962) 78-87. HET ZIJPER SCHUITJE door Niek Akkerman Met belangstelling heb ik indertijd het artikel gelezen "Het Zijperschuitje in Oud Alkmaar", achtste jaargang no. 2-1984 (door de heer J.J. Schilstra). De trekschuit in de Grote Sloot te Schagerhrug omstreeks 1830. 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1989 | | pagina 11