1959 Ropjeskuil wordt gedempt om te gaan dienen voor toegangsweg Centraal Ziekenhuis. 1963 Terreinen in uitbreidingsplan Alkmaarder Hout, tussen Prinses Marijkelaan en Regu lierslaan, worden bouwrijp gemaakt. 1967 Bewoners Westerhoutkwartier worden opgeschrikt door verschijning van zogenaamde "sloopnota" waarin "voortbestaan van de buurt wordt bedreigd." In de hierna volgende jaren wordt het verzet tegen de plannen voor de realisatie van een 1000-beddenziekenhuis steeds groter. 1968 Demping Metiusgracht. 1969 Westerweg tussen Irenelaan en Regulierslaan verbreed. Tussen Prins Bernhardlaan en Beatrixlaan wordt rijwielpad aangelegd. 1972 Afrastering rond Hertenkamp, uit 1910, vernieuwd. 1977 Buurtberaad Lindenlaan presenteert rapport "1000 bedgeheimen" waarin dertig drin gende vragen op een rij staan. Dit is een commentaar-nota op de uitbreidingsplannen voor het Medisch Centrum Alkmaar. "Alkmaars enige echte bos verdwijnt", aldus het buurtberaad. Er zal 1700 vierkante meter Hout worden opgeofferd. 1978 Ministerie geeft toestemming voor bouw diagnostiek- en behandelgebouw met verpleeg- afdelingen voor het medisch centrum. 1984 Aannemer wil bunker nabij Huize Voorhout verbouwen tot restaurant. Gemeenteraad wijst plan af. 1986 Buurtberaad protesteert tegen uitbreidingsplan Koekenbier. 1987 Buurtberaad uit ernstige zorg op de toestand van de Alkmaarder Hout en zal objectieve organisatie onderzoek laten instellen. Plantsoenendienst wijst dit af. In november pre senteert de historische vereniging Oud Alkmaar een historisch overzicht van de Alkmaar der Hout. 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 66