1937 Kruislaan heet voortaan Prinses Julianalaan en Zuiderhoutlaan de Prins Bernhardlaan. 1939 Opening van Huize Voorhoutbejaardentehuis voor zestig goed gesitueerde personen. 1941 Wielerbaan gesloopt en vrijkomende terrein ingericht tot sportveld voor lagere scholen. i942 Julianalaan wordt op last van de bezetter Bosboomstraat. Wilhelminalaan Harddraver slaan en Prins Bernhardlaan voortaan Zuiderhoutlaan. 1944 Op 17 november worden 5 personen in de Wilhelminalaan gefusieerd als represaille voor de liquidatie van een landwachter op 10 november. 1947 Gemeente koopt verschillende tuinen aan Sportlaan voor uitbreiding Sportpark. 1948 Aanleg nieuw sportveld met tribune aan de SportlaanOp 22 november is het monument voor de gevallenen aan de Wilhelminalaan gereed. 1949 Aanvang bouw woning voor de geneesheer-directeur van het Centraal-Ziekenhuis. 1950 Aanbouw aula op de algemene begraafplaats aan de Westerweg. 1951 Verkoop barakken aan de Westerweg. 1952 Terrein tussen algemene begraafplaats en Rozenstraat wordt bestemd voor de bouw van een gemeentelijk tehuis voor bejaarden, alsmede een aantal woningen (Nieuw Cranenbroek). 1956 Voetbalveld aan Sportlaan officieel in gebruik genomen. 1958 Terrein tussen Zandersloot en Westerweg wordt bestemd voor de bouw van villa's en bungalows (Oranjepark). Kwekerij achter ziekenhuis verdwijnt voor bouw van zuster huis. 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 65