1923 Begin van het jaar wordt besloten in de Hout een gemeenschappelijk muziekpark te bouwen. In mei wordt een commissie benoemd die de exploitatie van een modern centraal ziekenhuis in de Hout moet onderzoeken. Woningbouwvereniging Volkshuis vesting Alkmaar begint met de bouw van 79 woningen nabij de Westerweg. In oktober vindt de plechtige overdracht plaats van de nieuwe omrastering en het lijkenhuis op de Nederlands Israëlitische Begraafplaats. 1924 Naast het sociteitsgebouw van het muziekpark wordt een woning gebouwd. De houten brug over de Zandersloot wordt vervangen door een betonnen verbinding. Langs de westzijde van de Kennemerstraatweg wordt een voetpad aangelegd. 1927 Plan voor verbouwing van Cadettenschool tot Centraal Ziekenhuis, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 1928 Muziektuin wordt publiekelijk verhuurd. 1929 Bouw van overdekte tribune op het sportpark. Meer dan 7500 mensen bezichtigen het gereed gekomen Centraal Ziekenhuis. Kennemer Sportclub organiseert voor het eerst draverijen op het Sportpark 1930 Gemeente koopt stuk grond aan de Zuiderhoutlaan. Vereniging Westerlicht krijgt toe stemming voor stichting van een "oudeliedenhuis aan de Kruislaan". 1931 In de Lindenlaan worden trottoirs aangelegd. 1932 Aanvang aanleg nieuwe toegangsweg tot Sportpark. Kennemerstraatweg verbreed. 1933 N.V. Nederlandsche Maatschappij voor Zwembadbouw wil aan de Sportlaan een zwem bad bouwenGedeputeerde Staten onthouden zich vooralsnog van toestemming. Waran da's aan weerszijde Muziektuin worden gesloopt. Tennisbanen in Sportlaan in gebruik genomen. 1934 Opening Victoriebad aan de Sportlaan. Opening wielerbaan aan de Sportlaan. Opening NSB-clubgebouw aan de Kennemerstraatweg. 1936 Victoriebad heet voortaan Zomerbad. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 64