1902 Burgemeester en wethouders krijgen machtiging van de gemeenteraad een plan te maken voor de aanleg van een hertenkamp en een park. Raad gaat akkoord met plan tot -i bebouwing van terrein ten zuiden van de Hoevervaart en westelijk van de Westerweg. 1903 Gemeenteraad verleent goedkeuring voor bebouwing terrein gelegen tussen Metius- gracht en Varnebroek. Zij besluit tevens strook grond ten oosten van Ropjeskuil aan te kopen, teneinde de verkeersweg aldaar te verbeteren. Langs de Kennemerstraatweg wordt een voetpad aangelegd. 1906 Binnenste bomenrij langs Wilheminalaan vervalt. 1907 Oude Zandersloot bij de Lindenlaan, lopende langs de terreinen van de heren Aarts en Klaverweide, zal worden gedempt. Evenals de sloot nabij Popelmanslaan. 1910 Rooilijnen van Verlengde Kruislaan en Grote Kruislaan vastgesteld. Tevens vaststelling rooilijnen Lindenlaan, Varnebroek en een gedeelte van de Kennemersingel. 1913 Zandersloot over 430 meter lengte gedempt. Deze veroorzaakte veel klachten over stank en "onzindelijkheid". 1914 Gemeente gaat stofplaag op Harddraverslaan te lijf. Na demping van Zandersloot wordt bij de Vierstaten een plantsoen aangelegd. 1916 Voor uitbreiding van de algemene begraafplaats besluit de gemeente 2886 vierkante meter grond te kopen. 1919 De eerder door de gemeente aangekochte barak aan de Westerweg wordt ingericht voor verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. 1920 De gemeente koop van het Rijk een militaire barak, waarna een gedeelte hiervan wordt ingericht voor noodwoningen. Op 13 mei wordt het Sportpark geopend. 1921 Een gedeelte van de sloot langs de Kennemerstraatweg wordt gedempt. De tennisbanen bij het Sportpark worden voor het eerst bespeeld. Op 17 mei worden de eerste motorraces op het Sportpark gehouden. Er ligt dan een grasbaan. Op 3 juli wordt de "Rippingbank" in de Alkmaarder Hout nabij de hertenkamp onthuld. 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 63