1872 Vereniging Burgersociëteit krijgt toestemming nabij de Muziektent een waranda te bouwen, mits geen bomen gerooid zullen worden. 1881 Gemeenteraad besluit aan het Rijk kosteloos grond af te staan voor de bouw van een gevangenis. 1882 "Voorwaarden vastgesteld voor exploitatie van een paardetram, van Limmerhoek door de stad langs de straatweg en Alkmaarder Hout. 1884 Muziektent dringend aan herstel toe. Word groter gemaakt en krijgt gelijke vorm als die van de buitensociëteit in Haarlem. Kosten 832,- 1890 Langs huizen Westerweg wordt bestraat voetpad van 1.25 meter aangelegd. 1891 Burgemeester Archibald Maclaine Pont maakt bekend, dat minister van oorlog Alkmaar geeft aangewezen als plaats waar een cadettenschool wordt gevestigd. Raad besluit van industrieel W.F. Stoel groot stuk grond te kopen voor bouw cadettenschool. 1892 Vivor de woningen aan de Kennemerstraatweg worden straatlantaarns geplaatst. 1896 In de Westerweg wordt een paardenpad aangelegd. 1898 Aan de vereniging Alkmaarsche Buitensociëteit wordt 1950 vierkante meter bosgrond in erfpacht afgestaan voor de tijd van 30 jaar. Hierop zal een sociëteit worden gebouwd. 1898 Van de Eendrachtspolder wordt de sloot langs het Ropjeskuil, achter de Cadettenschool, overgenomen, ten behoeve van een in te richten gemeentelijke boomkwekerij. 1899 Over de sloot langs het Ropjeskuil wordt een brug gebouwd. C. Schipper moet 650,- in de kosten bijdragen. 1901 Wegdek Wilhelminalaan wordt verbeterd en van een afrastering voorzien. 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 61