Aanpassingen De geschiedenis van de inrichting voor gestraften in de Alkmaarder Hout, is lang en boordevol bouwkundige aanpassingen en problemen. De gevangenen woonden en werk ten in die beginperiode nog in hun cel en de strafcel bestond uit wanden van planken, met daarachter zeegras om eventuele geluidsoverlast te weren. Voor de nacht kreeg men een strozak en een nachtspiegel. De linnenkamer verkeerde in een zeer slechte staat. Langzaam maar zeker groeiden de oude gewoonten en gebruiken naar een meer aan vaardbaar niveau. De burgers van Alkmaar ondervonden weinig overlast van de gede tineerden. Als echter een ontsnapping lukt en de politiekorpsen uit Alkmaar en omgeving stropen de omgeving af, laait de discussie over de nadelen van een gevangenis op. Het gebouw blijft lelijk en toont weinig fantasie. Overigens kreeg het in 1958 pas officieel de naam "Schutterswei". Volgens het "Rapport van de Commissies Jacob" verkeerde de inrichting toen in redelijk goede staat, maar werd wel geadviseerd tot modernisering over te gaan. Dit om de beschikbaarheid te verhogen. Er kwam vooralsnog echter weinig van terecht. Gemeenschap Er werden enkele wanden gesloopt, maar belangrijk was wel dat in de kerkzaal hokjes verwijderd werden. De eenvoudige verbouwing had daardoor grote gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners. Eindelijk kregen de gedetineerden de mogelijkheid in gemeenschap te verkeren. Voor die tijd moesten ze tot aan de kerkdeur hun gezicht met een kap en masker bedekken. In de kerkzaal moesten ze in hurkhouding in een klein hokje zitten. De hokjes hadden tralies en waren amfitheatergewijs gebouwd. In 1974 werd Schutterswei totaal gerenoveerd. Er kwamen werkzalen en er ontstond een drukkerij, brocheerderij, boekbinderij en lampenzaal. De sportzaal kwam, inclusief douche- en wasgelegenheid. Oude luchtkooien werden vervangen door grotere lucht plaatsen en enkele cellen werden verbouwd tot huiskamers. In 1975 kreeg Schutterswei de bestemming van "gevangenis voor volwassenen, mannelijke langgestraften met een beperkt regiem." Schutterswei in november 1978.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 57