Het complex van het Centraal Ziekenhuis vanuit de lucht in 1958. Ziekenhuis i Het sfeervolle gebouw stond niet lang leeg. Door een toenemende groei van Alkmaar was de gezondheidszorg in het nauw gekomen. Even ten noorden van de Grote Kerk was het Stadsziekenhuis al vele jaren veel te klein en regenten en stadsbestuur waren al lang op zoek naar een betere lokatie. In april 1924 werd een raadscommissie ingesteld, om de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw ziekenhuis. Een jaar later kwam een voorstel de leegstaande Cadettenschool te bestemmen voor ziekenhuis en 3 maart 1927 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het collegevoorstel de oude militaire school te verbouwen tot ziekenhuis. Direkteur van Openbare Werken Margadant, bijgestaan door architect Van Zanten uit Hilversum, maakten een plan tot verbouwing. Burgemeester Wendelaar opende 30 mei 1929 het Centraal Ziekenhuis. De naam was doelbewust gekozen om aan te geven dat het ziekenhuis centraal in de regio was gevestigd. Westerlicht Een half jaar later besloten de diaconieën van Alkmaar en een zogenaamde commissie van voorbereiding, tot de oprichting van de Vereniging van Diaconieën "Westerlicht". Op 28 november 1929 werden de statuten al vastgesteld en de enige echte doelstelling was de bouw van een tehuis voor ouderen. 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1987 | | pagina 51